[C++] Analiza szybkośći operacji wejścia/wyjścia przy użyciu wskaźników

Autor: Mirosław Zelent…

Read More

[C++] Dwie cyfry silni

Input W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita D (1≤D≤30), oznaczająca liczbę przypadków do rozważenia. Opis każdego przypadku składa się z jednej linii, w której znajduje się jedna nieujemna liczba całkowita n (0 ≤ n ≤ 1 000 000 000). Output Dla każdego przypadku z wejścia. Twój program powinien wypisać w osobnej linii…

Read More

[C++] Liczby pierwsze

Input n – liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..100000] Output Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

 …

Read More

Podstawy programowania – zadania – cz2

Napisz program: 1. Liczący sumę liczb podzielnych przez 7 z zakresu od 0 do 500 2. Liczący iloczyn liczb z zakresu od m do k ( m,k – podaje użytkownik) 3. Liczący n! ( n silnia ) , n-podaje użytkownik 4. Liczący kwadraty i sześciany liczb od 1 do 100 5. Wyświetlający na ekranie za…

Read More

Podstawy programowania zadania – cz1

Napisz program: 1.Liczący iloczyn trzech liczb podanych przez użytkownika 2.Liczący pole i obwód prostokąta ( długości boków podaje użytkownik) 3.Liczący obwód i pole koła ( promień podaje użytkownik ) 4.Liczący objętość walca ( promień i wysokość podaje użytkownik ) 5.Wyświetlający wynik wyliczeń dla liczby a ( podanej przez użytkownika) w następujący sposób: a a*a a*a*a…

Read More