Podstawy programowania zadania – cz1

Napisz program:
1.Liczący iloczyn trzech liczb podanych przez użytkownika
2.Liczący pole i obwód prostokąta ( długości boków podaje użytkownik)
3.Liczący obwód i pole koła ( promień podaje użytkownik )
4.Liczący objętość walca ( promień i wysokość podaje użytkownik )
5.Wyświetlający wynik wyliczeń dla liczby a ( podanej przez użytkownika) w następujący sposób:
a a*a a*a*a sin(a) sqrt(a) // nagłówki kolumn
1 11 itd…… //poniżej wyniki
6. Wyświetlający wartość wyrażenia ((x+3)/(x+61)-2)*3 – x //x- podaje użytkownik
7. Wyświetlający na ekranie taki wzorek:
*****
*****
*****
*****
8. Liczący i wyświetlający wartość wyrażenia : ((a+b)*c+37)/(2*d) //a,b,c,d – podaje użytkownik
9. Liczący i wyświetlający wartość wyrażenia : sin(alfa)*cos(alfa)/12 // alfa – podaje użytkownik
10. Obliczający pierwiastek z zadanej liczby. Program powinien sprawdzić, czy
pierwiastkowana liczba jest dodatnia. W przypadku gdy zadana liczba jest ujemna program
powinien wydrukować na ekranie komunikat: PIERWIASTEK KWADRATOWY Z LICZBY
UJEMNEJ NIE ISTNIEJE.
11. Wyliczający pierwiastki równania kwadratowego.
12. Prosty kalkulator wykonujący cztery podstawowe działania– przy pisaniu tego
programu wykorzystaj instrukcję CASE.
13. Obliczający wartość funkcji w zależności od a i b.
1
14. Wyznaczający pole prostokąta, koła, rombu. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru figury dla której
pole będzie obliczone.
15. Wyznaczający pośrednią liczbę z podanych trzech liczb a, b, c.
16. Obliczający wartość poniższej funkcji w zależności od x.
2

Leave a Reply