Lekcja 7 – Typ łańcuchowy STRING

Lekcja 7 – Typ łańcuchowy STRING
4.5 - 8 ocen

Typ łańcuchowy string jest powszechnie używany w momentach, gdy potrzebujemy przechować w pamięci ciąg znaków. Dla tego typu poświęcona jest osobna lekcja ze względu na jego ciekawe możliwości.

Definiując zmienną o typie string otrzymujemy coś na wzór tablicy ograniczonej do 255 znaków. Dla niektórych takie stwierdzenie może niewiele znaczyć, dlatego mały przykład prezentujący o co chodzi.

stringKażda cyfra, zaczynając od 1, reprezentuje jeden znak (literę). Taki sam zapis uzyskamy definiując tablicę o typie char, o której w późniejszych lekcjach (dla ciekawskich zapis tablicy w pascalu)

Podczas definiowania zmiennej o typie string możemy z góry narzucić jej ograniczenie co do ilości znaków

Kilka możliwości typu łańcuchowego:

 • Można odwołać się do dowolnego znaku
 • Można poznać jego długość za pomocą funkcji length

 • Można połączyć ze sobą 2 lub więcej łańcuchów

 • Można wyświetlić, gdzie znajduje się podany znak

 • Można kopiować części łancucha

 • Można usuwać część znaków

Będąc przy znakach warto pamiętać także o tablicy ASCII (więcej informacji na Wikipedii). Mówiąc w skrócie – standardowe litery, cyfry i znaki z klawiatury można zapisać w postaci kodu ASCII. Nie dotyczy to m.in. polskich znaków diakrytycznych (tych z ogonkami).

Zadania:

 • Napisz program informujący, czy podane imię jest męskie czy żeńskie (wskazówka: 99% żeńskich imion kończy się na “a” ;))
 • Napisz program posiadający kilka funkcji umożliwiających operacje na wprowadzonym ciągu znaków. Wykorzystaj do tego instrukcję wyboru case (budowa menu). Przykładowy wygląd menu:
   1 – Wyświetl długość łańcucha
   2 – Wyświetl ostatnią literę
   3 – Wyszukaj podaną literę
   4 – Skopiuj część łańcucha (w tej opcji należy zapytać o pierwszy znak i długość do kopiowania)
   5 – …
< Poprzednia lekcja Pascal Następna lekcja >