Lekcja 5 – Instrukcja warunkowa IF

Lekcja 5 – Instrukcja warunkowa IF
4.75 - 4 ocen

Instrukcja warunkowa IF, jak sama nazwa mówi, jest niczym innym jak warunkiem, który musi się spełnić aby coś się wykonało. Na tym instrukcja się nie kończy, gdyż możemy zdefiniować co ma się wykonać, gdy warunek nie zostanie spełniony. Służy do tego polecenie ELSE.

Zrzut ekranu nie jest konieczny, każdy powinien być w stanie wyobrazić sobie wynik. W przykładzie można zauważyć kilka istotnych rzeczy:

 • Do porównywania wyrażeń używa się działań logicznych:
  1. = – równa się
   > – większy niż
   < – mniejszy niż
   >= – większy lub równy
   <= – mniejszy lub równy
   <> – różny
 • Podczas porównywania można używać zarówno zmiennych jak i liczb lub ciągów znaków
 • W linii przed else nie stawia się na końcu średnika (“;”)

Instrukcje warunkowe można tworzyć mniej lub bardziej złożone, zależy od naszej pomysłowości i wymagań programu.

W instrukcji warunkowej if można dodać także kilka warunków. W tym wypadku należy pamiętać o tym, aby wyrażenie nie było fałszywe (np. if (liczba = 1) and (liczba > 10) then) oraz należy umieszczać każde wyrażenie w nawiasie.

Między wyrażeniami używa się angielskich oznaczeń operacji logicznych. W pascalu najpowszechniej stosuje się dwie operacje:

 • and – iloczyn logiczny, można tłumaczyć dosłownie na język polski i oznacza po prostu “i”
 • or – suma logiczna, to również można dosłownie tłumaczyć na język polski, czyli “lub”

W powyższych przykładach po każdym warunku była wykonywana tylko jedna instrukcja. W momencie gdybyśmy chcieli dodać kolejne linijki to kompilator zatrzymałby proces debugowania. Dzieje się tak, gdyż domyślnie program jest w stanie obsłużyć tylko jedno “polecenie” w warunku. Jedynym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest dodanie klamry begin-end, w środku której umieszcza się tyle ile tylko chcemy instrukcji.

1_1

1_2

Nic nie stoi także na przeszkodzie aby użyć instrukcji warunkowej kilka razy w programie. Podsumowując, instrukcja warunkowa if jest przyjaznym i łatwym w obsłudze narzędziem każdego programisty. Aby sprawdzić swoje umiejętności spróbuj wykonać poniższe zadania:

 • Napisz program informujący, czy podana liczba jest parzysta czy nie (do tego zadania wykorzystaj funkcję mod, która zwraca resztę z dzielenia, np 4 mod 2 = 0, 5 mod 2 = 1)
 • Napisz program wyliczający pierwiastek z podanej liczby (funkcja sqrt(A) oblicza pierwiastek z liczby A), dodając do zadania warunek sprawdzający czy liczba jest dodatnia
 • Napisz program informujący, czy liczba A jest podzielna przez liczbę B bez reszty. Ogranicz program do 2 komunikatów w stylu “A jest podzielne przez B”, “A nie jest podzielne przez B”
 • Popraw prosty kalkulator z poprzedniej lekcji tak, aby nie dało się dzielić przez zero
”Następna