Lekcja 3 – Operacje wejścia i wyjścia

Lekcja 3 – Operacje wejścia i wyjścia
5 - 5 ocen

W poprzedniej lekcji, jak można łatwo zauważyć, została użyta funkcja writeln i readln. Są to funkcje pozwalające wyświetlić lub wczytać pewne informacje z lub do programu.

Funkcja writeln przyjmuje do siebie maksymalnie 2 argumenty, jednak to nie w tej lekcji. W chwili obecnej interesuje nas tylko jeden argument, który jest ciągiem znaków, liczb lub zmiennych. Znaki te są wyświetlane w oknie programu.

1

Funkcja readln, tak jak powyżej, przyjmuje do siebie maksymalnie 2 argumenty, z czego aktualnie interesuje nas jeden. W miejscu tego argumentu podajemy nazwę zmiennej, do której chcemy wprowadzić ciąg znaków, jeden znak lub liczbę. Dodatkowo stosuje się funkcję readln na końcu każdego programu. Przyczyna jest prosta, program po wykonaniu całego kodu oczekuje na wprowadzenie czegoś do niego, czyli się zatrzymuje. Brak funkcji readln na końcu programu spowoduje zamknięcie go po wykonaniu wszystkich instrukcji.

2

W powyższym przykładzie zostały użyte 2 dodatkowe rzeczy. Pierwszą z nich jest write. Write i writeln działają prawie tak samo, lecz jest między nimi jedna różnica – write nie przechodzi do następnej linii, natomiast writeln tak. Analogicznie do tego istnieją 2 funkcje odczytu: read i readln.

3

Drugą, nową rzeczą jest zmienna o nazwie liczba. Aby dowiedzieć się do czego służą zmienne i co umożliwiają zapraszam do kolejnej lekcji.

”Następna