Lekcja 13 – Typ rekordowy

Lekcja 13 – Typ rekordowy
3 - 2 ocen

Typ rekordowy jest rozbudowaną wersją typu tablicowego. Dzięki niemu możemy pod jedną zmienną przechowywać wiele danych o różnych typach. Typ ten jest szczególnie przydatny np podczas tworzenia mało skomplikowanych baz danych.

Aby móc użyć typu rekordowego w programie należy go przypisać do jakiejś zmiennej.

Niestety, w takiej deklaracji typu rekordowego można przechować tylko jedną daną z każdego pola. Aby zniwelować ten problem należy utworzyć typ rekordowy, a następnie tablicę zbudowaną z typu rekordowego.

Odwoływanie do elementów w tablicy było proste, dokładając do niej typ rekordowy nie wprowadzamy wielkich zmian. Po podaniu nazwy tablicy i wskazaniu do którego elementu się odwołujemy stawiamy kropkę, a następnie dane pole z typu rekordowego.

Przykład na to jak można wykorzystać typ rekordowy

1

Ta lekcja, ze względu na mało skomplikowany materiał, nie zawiera zadań.

”Następna