Lekcja 11 – Typ tablicowy

Lekcja 11 – Typ tablicowy
3.67 - 3 ocen

Nareszcie nadszedł czas na wymieniony parę razy typ tablicowy. Jest to szczególny typ, który może przechowywać kilka “zmiennych” tego samego typu. Tak naprawdę nie są to zmienne, lecz rekordy jednego typu. Mały przykład dla wzrokowców prezentujący jak należy wyobrażać sobie tablicę:
tablica

Typ tablicowy ma ograniczony zakres, który należy samodzielnie ustalić. Mogą to być liczby lub znaki (np. [‘a’..’z’]), jednak znacznie częściej stosuje się właśnie liczby. Po ustaleniu zakresu należy podać typ, jaki chcemy gromadzić w naszej tablicy.

Aby uzupełnić dane pole w tablicy należy się do niego jakoś odwołać. Służy do tego nawias kwadratowy [ ], w środku którego umieszczamy liczbę (lub znak), a całość poprzedzamy nazwą tablicy.

Jak zostało wspomniane w poprzedniej lekcji, tablice i pętle świetnie do siebie pasują i sprawnie ze sobą współpracują. Dzięki nim można w prosty sposób gromadzić dane bez zbędnego powtarzania kodu.

1

Dlaczego jednak warto używać tablic skoro można to samo osiągnąć poprzez zmienne? Dzięki typowi tablicowemu oszczędzamy ilości linijek kodu, nasz kod staje się o wiele czytelniejszy, unikamy zbędnego powtarzania tego samego tekstu oraz tworzymy o wiele optymalniejszy kod. Poniższe przykłady dadzą dokładnie taki sam wynik, zmienia się jedynie sposób zapisu.

2

Zadania:

  • Napisz program gromadzący 10 liczb, a następnie zsumuj je, wylicz średnią wartość oraz wypisz ilość liczb ujemnych, zerowych i dodatnich
  • Napisz program uzupełniający tablicę 30-sto elementową losowymi liczbami z zakresu od -30 do 50 (nie wiesz jak losować liczby? Zaglądnij tu)
  • Napisz program zamieniający liczbę dziesiętną na binarną
”Następna