Lekcja 10 – Zagnieżdżona pętla FOR

Lekcja 10 – Zagnieżdżona pętla FOR
5 - 3 ocen

Tym razem krótka lekcja pokazująca dodatkowe możliwości pętli. Pętle można w łatwy i przyjemny sposób zagnieżdzać, co oznacza tyle co umieszczenie jednej pętli w drugiej.

Jak to wszystko działa? Najlepiej przedstawić za pomocą przykładu

1Można zauważyć, że trzykrotnie pojawiły się liczby od 1 do 5. Dlaczego?

  • pierwszy obieg pętli ze zmienną i
  • pięciokrotny obieg pętli ze zmienną j i wyświetlenie numeru przebiegu j
  • drugi obieg pętli ze zmienną i
  • pięciokrotny obieg pętli ze zmienną j i wyświetlenie numeru przebiegu j
  • trzeci obieg pętli ze zmienną i
  • pięciokrotny obieg pętli ze zmienną j i wyświetlenie numeru przebiegu j

Co się stanie, jeśli zamiast wyświetlania zmiennej j będziemy wyświetlać i?

2Analogicznie do powyższego przykładu, tutaj nastąpiło 5-ciokrotne wyświetlenie zmiennej i, następnie zwiększenie tej zmiennej o 1 i tak w kółko. Można zagnieżdżać dowolną ilość pętli, należy tylko uważać aby się w tym wszystkim nie pogubić.

Na dzień dzisiejszy pewnie nikt nie znajdzie ciekawego zastosowania dla zagnieżdżania pętli, jednak wprowadzenie typu tablicowego naprawdę zmieni bardzo wiele. W celu rozwiązywania zadań zapraszam na następną lekcję.

”Następna