FreePascal

Kompilator Free Pascal jest rozpowszechniany zgodnie z licencją GPL. Biblioteki wykonawcze oraz dodatkowe pakiety rozpowszechniane razem z kompilatorem objęte są jednak zmodyfikowaną licencją LGPL. Modyfikacja owa polega na tym, że autorzy jasno wyrazili zgodę na dołączanie (linkowanie) tych bibliotek do innych programów bez względu na licencję tworzonego programu i sposób łączenia (statyczne lub dynamiczne).

Początkowo projekt nosił nazwę FPK Pascal. FPK stanowiło skrót od niemieckojęzycznej nazwy Frei Pascal Kompiler, a także oznaczało inicjały twórcy projektu (Florian P. Klaempfl). Podczas wydania wersji 1.0 skrót, jak i nazwę, zmieniono na odpowiednio FPC i Free Pascal Compiler.

 
FreePascal
Dla standardowego Windows pobierz win32/i386

Kliknij tutaj aby pobrać z
SourceForge

Leave a Reply