Lekcja 0 – Co to jest C++?

Lekcja 0 – Co to jest C++?
2.33 - 3 ocen

Początki istnienia języka C++ sięgają lat 1983, kiedy to Bjarne Stroustrup postanowił rozszerzyć język C. Głównymi wprowadzonymi zmianami było dodanie obiektów i klas (programowanie obiektowe), obsługi wyjątków czy też przeciążanie funkcji. Warto nadmienić, że pomimo dodania nowych rzeczy język C++ jest zgodny na poziomie kodu źródłowego z językiem C.

Nazwę języku C++ można interpretować dwojako. Pierwsze z nich to przedstawienie nowego sposobu inkrementacji (zwiększania) zmiennej (i++ lub ++i zamiast i:=i+1). Drugie to określenie języka C++ jako rozszerzenie języka C, do bycia jego następcą.

Sam w sobie język C++ charakteryzuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego, bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, łatwością tworzenia i korzystania z bibliotek (napisanych w C++, C lub innych językach) oraz niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej lub systemowej. Te istotne elementy sprawiły, że w latach 90. XX wieku język C++ stał się jednym z najpopularniejszych języków ogólnego przeznaczenia. Obecnie język ten jest równie popularny co 25 lat temu, a ze względu na jego wieloplatformowość i szybkość działania raczej nie zostanie zbyt szybko wyparty.

C++ znajduje się na naszym kursie w trzeciej kolejności, ze względu na nieco bardziej skomplikowaną składnię niż w Pascalu czy też Delphim. Z tego powodu zalecany jest jako następny język do nauki programowania lub też wyzwanie dla ambitnych, nowych programistów.

Źródło danych o C++: Wikipedia.org