[C++] Liczby pierwsze

Input

n – liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..100000]

Output

Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

 

Leave a Reply