[C++] Analiza szybkośći operacji wejścia/wyjścia przy użyciu wskaźników

Autor: Mirosław Zelent…

Read More

[C++] Dwie cyfry silni

Input W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita D (1≤D≤30), oznaczająca liczbę przypadków do rozważenia. Opis każdego przypadku składa się z jednej linii, w której znajduje się jedna nieujemna liczba całkowita n (0 ≤ n ≤ 1 000 000 000). Output Dla każdego przypadku z wejścia. Twój program powinien wypisać w osobnej linii…

Read More

[C++] Liczby pierwsze

Input n – liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..100000] Output Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

 …

Read More