Featured

Witaj nowy programisto!

Zapraszamy Cię do rozpoczęcia przygody w tworzeniu programów komputerowych, a kto wie – może i na inne platformy. Nasz serwis dalej się tworzy, lecz już możesz rozpocząć naukę! Z menu po prawej stronie wybierz “KURS – PASCAL” i przejdź do lekcji “zero” – wprowadzeniowej. Póki co udostępniamy platformę dla Pascala, lecz już za nie długo…

Read more

Ciekawostki o linach stalowych

W własnej ofercie posiadamy kilkanaście modelów lin, które przeznaczone są do wielorakich sensów. Do najpopularniejszych lin stalowych kwalifikujemy liny trywialne – tak zwane notorycznie linami integralnego wykorzystywanie, które wykorzystywane są na ogół we wciągarkach, maszynach taśmowych, budowlanych i w napędach linowych. Szablonowe liny na szczęście mogą być dodatkowo używane do mocowania produktu i wytwórczości odroczy…

Read more

[C++] Analiza szybkośći operacji wejścia/wyjścia przy użyciu wskaźników

Autor: Mirosław Zelent…

Read more

[C++] Dwie cyfry silni

Input W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita D (1≤D≤30), oznaczająca liczbę przypadków do rozważenia. Opis każdego przypadku składa się z jednej linii, w której znajduje się jedna nieujemna liczba całkowita n (0 ≤ n ≤ 1 000 000 000). Output Dla każdego przypadku z wejścia. Twój program powinien wypisać w osobnej linii…

Read more

[C++] Liczby pierwsze

Input n – liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..100000] Output Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

 …

Read more

Podstawy programowania – zadania – cz2

Napisz program: 1. Liczący sumę liczb podzielnych przez 7 z zakresu od 0 do 500 2. Liczący iloczyn liczb z zakresu od m do k ( m,k – podaje użytkownik) 3. Liczący n! ( n silnia ) , n-podaje użytkownik 4. Liczący kwadraty i sześciany liczb od 1 do 100 5. Wyświetlający na ekranie za…

Read more